Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

Zadania 2013 r. 2014 r.
wrzesień październik
-grudzień
styczeń
-marzec
kwiecień
-czerwiec
lipiec
-wrzesień
październik
-grudzień
Udział przedstawicieli firmy w konferencji szkoleniowej przygotowującej do realizacji programu.               
Przeprowadzenie audytu wstępnego w zakładzie pracy i przekazanie jego kwestionariusza do Instytutu Medycyny Pracy.
Opracowanie planu działań firmy w zakresie programu przeciwdziałania uzależnieniu od tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych i przesłanie go do Instytutu Medycyny Pracy.
Dystrybucja materiałów edukacyjnych do firm.
Wdrożenie w firmie zaplanowanych działań programu.
Konsultowanie przez Instytut Medycyny Pracy rozwiązań merytorycznych i logistycznych zakładowego programu.
Konsultowanie i wspieranie działań edukacyjnych firmy przez Instytut Medycyny Pracy i liderów.
Przeprowadzenie przez firmę audytu końcowego przebiegu efektów programu i przekazanie jego kwestionariusza do Instytutu Medycyny Pracy.
Udział w procedurze uzyskania certyfikatów związanych z uczestnictwem w Projekcie.
Udział w konferencji podsumowującej realizację programu w zakładach pracy.

 

Wsparcie dla firm

Zadania Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w ramach współpracy z firmą uczestniczącą w Projekcie:

  • przygotowanie przedstawiciela/li firmy (tzw. lidera zakładowego) do udziału w projekcie i realizacji zakładowego programu profilaktycznego (konferencja szkoleniowa, poradnik);
  • przekazanie kwestionariuszy audytów: wstępnego i końcowego;
  • przekazanie schematu do opracowania planu zakładowego programu profilaktycznego;
  • przekazanie wersji drukowanej i elektronicznej materiałów edukacyjnych: broszur, plakatów;
  • przeprowadzenie konsultacji związanych z opracowaniem i zarządzaniem zakładowym programem;
  • przeprowadzenie konsultacji doskonalących umiejętności przedstawicieli firmy w zakresie organizowania i prowadzenia edukacji zdrowotnej w zakresie konsumpcji substancji psychoaktywnych;
  • zgromadzenie i analiza danych z audytów, planu programu;
  • przeprowadzenie procedury przyznania firmie certyfikatu,
  • zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt i zaproszenie przedstawicieli firmy do wzięcia w niej udziału.

Opracowanie: Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski