Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z zm.)
 • Regulaminy pracy poszczególnych zakładów pracy

ZAKAZ PALENIA TYTONIU W ZAKŁADACH PRACY

Wg art. 5 pkt. 1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:
Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:

 1. na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 2. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 3. na terenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 4. na terenie uczelni,
 5. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
 6. w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
 7. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
 8. w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
 9. na przystankach komunikacji publicznej,
 10. w pomieszczeniach obiektów sportowych,
 11. w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
 12. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

PRACODAWCA

Obowiązek pracodawcy umieszczania oznaczeń o zakazie palenia:
Wg art. 5 pkt. 1a Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:

 • Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia tytoniu”.

Odpowiedzialność pracodawcy

Art. 13 pkt.1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:
Kto:

 1. (…)
 2. będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a, nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu podlega karze grzywny do 2 000 zł.

Art. 13 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:

 1. Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

PALARNIA

Prawo pracodawcy do wyznaczenia palarni

Według art. 5a pkt. 3 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:

Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:

 1. w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,
 2. w hotelach,
 3. w obiektach służących obsłudze podróżnych,
 4. na terenie uczelni,
 5. w pomieszczeniach zakładów pracy,
 6. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

Parametry palarni
Wg art. 2. ust. 9 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:

 • palarnia – wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Opracowanie: Eliza Goszczyńska

Więcej na ten temat znaleźć można w publikacji : E. Korzeniowska, K. Puchalski, E. Goszczyńska, Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych w firmie. Poradnik dla pracodawców i menedżerów, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Łódź, 2013
(link do publikacji: http://212.182.58.36/robert/dokumenty_sempz/imp_publikacje/poradnik_pracodawcy.pdf)